Sodobna, varčna in ekološka kuriva
TRGOVINA

Dušik (N2) tehnični plin 8 kg 40l 150 bar

Košara
Košara je prazna.

Dušik (N2) tehnični plin 8 kg 40l 150 bar

DUŠIK - N2
  • Dušik – N2

 

  • Uporaba:
  • - za točeno vino
  • - potisni plin
  • - recikliranje hladilnikov
  • - hladno mletje plastike
  • - proizvodnja sintetičnih gnojil

 

  • Varnostni ukrepi pri delu z dušikom:

Plinasti dušik ni strupen, pač pa povečanje njegove koncentracije v zraku povzroči zmanjšenje koncentracije kisika, kar lahko pri dihanju pripelje do zadušitve. Posebno nevarno je, če tekoči dušik izparev v neventiliranih prostorih. Pare tekočega dušika so lahko zelo nevarne zaradi svoje nizke temperature, tekoči dušik pa v stiku s kožo ali tkivom povzroča težke poškodbe, podobne opeklinam. Enake poškodbe lahko povzročijo tudi vsi drugi utekočinjeni plini.

Tekoči dušik smemo skladiščiti in uporabljati le v dobro ventiliranih prostorih ob istočasni kontroli koncentracije kisika v zraku. Oseba, ki ima opravka s tekočim dušikom, mora uporabljati zaščitna sredstva, kot n.pr. zaščitna očala, ščitnik za obraz, primerne rokavice, zaščitno ogrinjalo ali obleko ipd.

 

 

Cena:24.40€
Out of Stock